Design Thinking Ukratko

Koncept Design Thinking-aHerbert A. Simon je 1969. godine koristio izraz „design thinking“ („dizajnersko promišljanje“) kako bi definirao i okarakterizirao holistički koncept promišljanja. Design thinking je proces u čijem je središtu djelovanje i stvaranje – stvaranjem i testiranjem možemo nastaviti učiti i poboljšati svoje ideje. “Design thinking” pristup podrazumijeva identifikaciju problema i te pristup njihovom rješavanju iz različitih perspektiva i gledišta kako bi ih se riješilo na učinkovit način. Unatoč tome što očito proizlazi iz područja industrijskog dizajna, pojam design thinking u literaturi najavljuje svoju neovisnost od ove discipline i sada se mnogo više istražuje u područjima Managementa i Marketinga.


Dizajn je uvijek bio pokretač razvoja novih proizvoda i usluga. Međutim, u posljednjem desetljeću, zahvaljujući brojnim objavama i člancima na temu dizajna kao i okupljanjem zainteresiranih skupina putem društvenih medija, (kao što je Design Thinking group on LinkedIn 2007.), pojam je postao popularan među poslovnim medijima i postao svojevrsni slogan kako svaka organizacija može imati koristi od načina na koji dizajneri razmišljaju i rade. Design Thinking se danas smatra načinom razmišljanja koji vodi transformaciji, evoluciji, inovacijama, novim načinima življenja i novim poslovnim modelima.


The Design Thinking Process | powered by Sprouts

Postoje različiti modeli Design Thinking-a, međutim onaj tradicionalni proces predviđa 5 faza: ‍‍‍


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 👁 EMPATIJA - razumijevanje iskustva korisnika koji su u fokusu. Koristite promatranje, interakcije i zadubljivanje u njihova iskustva!


🎯 DEFINIRANJE - procesiranje i sintetiziranje rezultata iz prethodne faze kako bi se formiralo korisničko stajalište kojim ćemo se baviti tijekom procesa dizajna.


💡 IDEACIJA - istraživanje širokog izbora mogućih rješenja kroz generiranje velike količine različitih mogućih rješenja!

PROTOTIPIZIRANJE - pretvaranje ideja u fizički oblik!


TESTIRANJE - isprobavanje prototipa i korištenje zapažanja i povratnih informacija kako bi oplemenili prototip, saznali više o korisniku i poboljšali svoje izvorno gledište!


Design Thinking kao proces od pet faza opisali su pioniri Stanfordovog instituta za dizajn Hasso Plattner ("d.school").


Imajte na umu da ti koraci obično ne prate jedan drugog već ih se često izvodi paralelno, istovremeno bez reda i sa čestim ponavljanjem, odnosno preispitivanjem.


Različite karakteristike menadžera

Tradicionalno, Design thinking razmišljanje je definirano kao sposobnost dizajnera da procijene sve čimbenike u isto vrijeme: ljudske potrebe i nove vizije ugodnog života; materijalna dostupnost i potrebne tehničke resurse; ograničenja i prilike samog projekta ili tvrtke. Dizajneri moraju biti analitični i empatični, racionalni i emotivni, sustavni i intuitivni, svjesni planiranja i različitih ograničenja, a pritom trebaju ostati spontani kako bi integrirali ove tri karakteristike.Izvor: Tab 1 Razlike između procesa dizajna i tradicionalnog procesa, K. Tschimmel, 2012.


Različiti modeli procesa Design Thinking-a

Design thinking je kao koncept skup metoda i alata za rješavanje poslovnih problema postao širom prihvaćen tek proteklih nekoliko desetljeća, a velike zasluge pripisuju se američkoj savjetodavnoj i dizajnerskoj tvrtki IDEO i njihovoj suradnji sa Sveučilištem Stanford. Temeljni fokus modela je na interdisciplinarnom pristupu usmjerenom na čovjeka. Tvrtka je 2001. godine stvorila jedan od najpopularnijih modela dizajnerskog razmišljanja, nazvan "3 I" (Inspiracija, Ideja i Implementacija).


Što je Design thinking?


💡Design Thinking odnosi se način razmišljanja koja koristi dizajnerov senzibilitet i metode, kako bi se uskladile potrebe pojedinaca s onim što je tehnološki izvedivo te s onim što izvediva poslovna strategija može pretvoriti u vrijednost za kupca i tržišnu priliku.


💡 Design thinking temelji se na sposobnosti za intuitivnost, uočavanje obrazaca, stvaranju ideje s emocionalnim i funkcionalnim značenjem i osobnog predstavljanja na drugačije načine (ne samo riječima i simbolima).


Design thinking pristup treba promatrati kao sustav međusobno preklapajućih područja:


1️⃣ INSIPRACIJA

2️⃣ IDEJA

3️⃣IMPLEMENTACIJA


INSPIRACIJA se odnosi na problem ili priliku koja motivira potragu za rješenjima, IDEJA se bavi procesom stvaranja, razvoja i testiranja različitih ideja, a IMPLEMENTACIJA je model koji unosi fazu dizajna u primjenu u svakodnevnom životu.


U praksi, projekti mogu prolaziti kroz faze INSPIRACIJE, IDEJE i IMPLEMENTACIJE više puta kako bi se na taj način projekt preispitao i uskladio sa eventualnim drugim mogućim rješenjima

1.1. Inspiracija

INSPIRACIJA - prepoznavanje problema i otkrivanje novih perspektiva pristupu njegova rješavanja – Imam izazov. Kako da mu pristupim?

Početna točka faze inspiracije je sažetak (brief) sa osnovnim informacijama o ograničenjima kao i o ciljevima koje treba ispuniti (kao što su prodajne cijene, dostupne tehnologije i tržišni segmenti). Nakon što je brief dovršen, treba se istražiti koje su želje ljudi.1.2. Ideaija

IDEACIJA - podrazumijeva osmišljavanje ideja za rješavanje problema i stvaranje prototipova koji ideje čine opipljivima – Nešto sam naučio; Kako to tumačiti i izraziti svoje ideje?.

Ovaj korak podrazumijeva sintezu svih dostupnih informacija iz prethodnog analitičkog koraka s čime se razvijaju različita moguća rješenja i koncepti. Linus Pauling, znanstvenik koji je osvojio dvije Nobelove nagrade, izjavio je: "Da biste imali dobru ideju, prvo morate imati mnogo ideja." Istinske nove ideje dovode u pitanje trenutno stanje i ističu se iz gomile, tj. nude potpuno nov odgovor na problem za koji ljudi prije nisu bili svjesni.1.3. Implementacija

Implementacija je treća faza dizajnerskog razmišljanja, kada se najbolje ideje razvijene tijekom ideje pretvaraju u opipljiv proizvod. Izrada prototipa je u središtu ove arene, gdje se ideje pretvaraju u robu i usluge koje se testiraju, ponavljaju i usavršavaju. Koristi se ITERACIJA - kontinuirano eksperimentiranje na temelju povratne informacije korisnika o predloženom rješenju problema – Imam prototip; Kako ga testirati i poboljšati u suradnji s korisnicima?

2. Model "HCD" - dizajn usmjeren na čovjeka

Dizajn usmjeren na čovjeka je pristup rješavanju problema koji je usmjeren na ljude za koje dizajnirate proizvod. Počinje utvrđivanjem tko je vaš korisnik i koji je njegov problem, a zatim završava pronalaženjem rješenja koje je prilagođeno njemu. Srž dizajna usmjerenog na čovjeka ("HCD") je duboka empatija. HCD model je proces razmišljanja i djelovanja koji kombinira inspiraciju, ideju i provedbu, ili kao što sugerira kratica HCD: Čuti – Stvoriti – Isporučiti (Hear – Crate – Deliver).2.1 Čuti

Proces "Čuti" uključuje proces učenja od samog početka – pokušavaju se shvatiti problemi, potrebe i nade ljudi. Stoga je slušanje iskustava, problema i potreba ljudi i drugih dionika ključno u ovoj fazi. To se obično radi kvalitativnim istraživanjem kako bi se promatralo okruženje za koje namjeravate osmisliti rješenje.2.2. Stvoriti

Faza “Stvaranje” je proces prikupljanja i strukturiranja prikupljenih podataka, koji se zatim analiziraju i potom konceptualiziraju. U praksi to podrazumijeva organizaciju sastanka i okupljanje skupine zainteresiranih dionika kako bi se strukturirala i predstavila saznanja (ključne informacije iz prethodne faze „Hear“) te kako bi se došlo do puno ideja vezanih uz identificirani ključni izazov/problem. Sudionici bi trebali biti one osobe koje se susreću sa specifičnim problemom kao i ljudi izvana. Unutar ovog procesa zajedničkog kreiranja ne bi trebalo postojati ograničenja – nužno je razmišljati izvan okvira kao i razmišljati o idejama koje u početku možda neće izgledati praktične. Tijekom procesa evaluacije nakon ovog prikupljanja ideja, uklanjate neizvedive ideje i poboljšavate one koje su identificirane kao praktične prema rješenju.


2.3. Isporučiti

Nakon što se došlo do nekih privlačnih ideja, vrijeme je da se razmisli o tome kako ih učiniti realističnim i provedivim. U ovoj fazi razvija se opipljiv proizvod izradom prototipa identificiranih rješenja. Na ovaj način, kada dobivate opipljiv proizvod ili uslugu koju možete (trebate) testirati i poboljšati na terenu u interakciji s ljudima za koje ste i s kojima ste osmislili rješenja. Ova sukreacija omogućuje dobivanje povratnih informacija izravno od krajnjeg korisnika te također omogućava kontinuiranu prilagodbu i poboljšanja rješenja. Paralelno, uz razvoj prototipa odnosno proizvoda ili usluge treba razmišljati o stvaranju partnerstava, razvoju poslovnog modela i dr.

Alati Design Thinking-a

Alati dizajnera za poticanje i oslobađanje njihovog pristupa otvorenog uma, kao i za poboljšanje internog diskursa i komunikacije s različitim dionicima, ne potječu svi iz discipline dizajna. Dizajn, kao multidisciplinarno polje, uključuje pristupe i alate iz raznih disciplina, uključujući umjetnost, inženjerstvo, antropologiju, psihologiju i druge.


Međutim, mnogi alati povezani s vizualnom komponentom, kao što su crtanje, skiciranje, mapiranje itd., mogu se smatrati alatima specifičnim za dizajn jer sežu do ranih dana škole dizajna. Ti su alati nužni jer omogućuju dizajnerima istraživanje potencijalnih budućih scenarija ili rješenja problema. Oni također pomažu pretvoriti apstraktne i nezrele ideje u nešto što se može proširiti i o čemu se može raspravljati sa suradnicima i drugim dionicima.


Brainstorming (nabacivanje ideja, razmjena ideja/mišljenja, zajedničko traženje ideja, razmatranje ideja, kreativna rasprava), kao i njegovi derivati ​​Brainwriting (metoda zapisivanja misli – inačica brainstorminga; ideje se iznose pismeno) i Brainsketching (skica rješenja; kod traženja ideja ne daju se riječi nego slike), kao i opsežna upotreba post-it bilješki u procesu stvaranja ideja, sve su discipline povezane s dizajnom. Temelje se na grupnim postupcima i pomažu sudionicima da razmišljaju kreativnije i radikalnije. Drugi važni alati za Design thinking koji su fokusirani na čovjeka su promatranje publike, etnografija, persone, mapa empatije i fokus grupe, i dr.🔎 Opći alati

Desk istraživanje


Često istraživanje započinje pregledom postojeće literature o temi kojom se projekt bavi.

Mape informacija (Mind Maps i ostalo)


Mapiranje je proces traženja obrazaca i izvlačenja značenja iz velike količine podataka dobivenih tijekom proučavanja literature, faze promatranja i intervjua. Mentalne mape su vizualna tehnika prikaza informacija a koriste se za prezentaciju ideja, sumiranje znanja ili pak kao tehnika koja olakšava pamćenje kompleksnog sadržaja informacija. To je vrsta shematskog prikaza koji nam pomaže da pomoću riječi, rečenica, simbola ili crteža organiziramo informacije tako da čine jednu smislenu cjelinu

Karta empatije (Empathy Map) i " User Persona"


Mapa empatije je vizualni alat koji se koristi za stjecanje dubljeg uvida u naše kupce. Uz pomoć nje ćete vizualizirati probleme i osjećaje kupaca, ono što oni govore, rade, misle i osjećaju. Premda možda mislite da dobro poznajete svoje kupce, kreiranje mape empatije omogućuje vam ne samo da razumijete, već i da se identificirate s vašim kupcem kroz njihov sustav vrijednosti.


Alat „User persona“ predstavlja idealnog ciljnog korisnika, odnosno ovim alatom izrađujemo profil našeg savršenog korisnika, klijenta. Ovaj alat nam pomaže da bolje razumijemo savršenog korisnika – njegove ciljeve, demografski status, ponašanje, navike, želje, osjećaje i interese. Jednom kada shvatimo navedene potrebe i karakteristike, one nam uvelike pomažu kod odlučivanja u kojem smjeru trebamo razvijati proizvod ili uslugu. Također, pomaže nam u kreiranju proizvoda koji prodaju sami sebe jer odgovaraju potrebama našeg klijenta. Sve navedeno ne znači da nećemo imati kontakt s korisnicima i saznanje o trenutnim korisnicima.


🔎 Alati u fazi Ideja

Brainstorming and Brainsketching

Brainstorming je tehnika za brzo generiranje novih ideja i mogućnosti. Temelji se na grupnom radu tijekom kojeg se nabacuju različite ideje razmjenjuju mišljenja, vodi kreativna rasprava a sve u cilju odabira najvažnije ili najintrigantnije ideje koja se unaprjeđuje u daljnjem procesu dizajna.Skiciranje

Podrazumijeva transformacija ideja i informacija u vizuale, odnosno transformiranje riječi u grafički vizualni prikaz.🔎 Alati u fazi Implementacije

Storyboard

Storyboard je zbirka slika (crteža, ilustracija ili fotografija) poredanih logičnim redoslijedom kako bi prikazali proces, uslugu ili događaj. Testiranje slijeda interakcije korisnika s novim proizvodom, uslugom ili poslovnim modelom posebno je korisno u razvoju ideja. Ova metoda vizualnog mišljenja potiče sudionike na razgovor. Post-it bilješke se obično koriste za izradu storyboarda jer se lako odvoje i mogu se preurediti nakon što se odredi konačni slijed.

Izrada prototipa

Oživljavanje ideja kroz izradu prototipova ima za svrhu da se u što kraćem roku i za što manje uloženog novca pripremi proizvod koji bi bio opipljiv, odnosno koji bi krajnji korisnik mogao iskusiti. Prototip može biti maketa, model ili nešto treće, odnosno opipljiva varijanta teorijski obrađena u ideacijskoj fazi. Poanta ovog koraka je naučiti što točno ne valja kod prototipa, te s čime su krajnji korisnici zadovoljni. Zato će u prototip biti uloženo malo vremena, i takvi će proizvodi sadržavati najosnovnije specifikacije.🔎 Alati za komunikaciju i dostavu

Pričanje priče (Storytelling)

Dizajneri koriste pripovijedanje kako bi podijelili svježe ideje i postavili nove proizvode ili usluge u narativni okvir. Kada je projekt predstavljen u emotivnom okruženju, veća je vjerojatnost da će publika obratiti pozornost na detalje nove ideje.

Iskustvo učenja/test

Prilikom testiranja naš prototip stavljamo u ruke krajnjih korisnika, te se fokusiramo na promatranje, slušanje i neverbalnu komunikaciju, odnosno učimo iz korisničkog iskustva. Saznanja će nam pomoći da bolje upoznamo navike i ponašanje naših krajnjih korisnika, te njihovo poimanje naših ideja i kreacije, a time i po potrebi možemo popraviti proizvod temeljem uočenih nedostataka.