Design Thinking - Quiz

šŸ”Ž Test za samo ocjenjivanje

šŸ‘‰ U kojim se sektorima koristi Design Thinking?

šŸ‘‰ Koje su karakteristike tradicionalnog menadžera?

šŸ‘‰ Koje su karakteristike menadžera koji koristi Design Thinking?

šŸ‘‰ Koje su karakteristike "3 I" modela dizajnerskog razmiÅ”ljanja?

šŸ‘‰ Koje su karakteristike "HCD" modela dizajnerskog razmiÅ”ljanja?

šŸ‘‰ Koji su alati dizajnera?
ā¬…
āž”