Project Management

Upravljanje Projektima Quiz

🔎 Test za samo ocjenjivanje znanja

👉 Koje su ključne informacije koje moramo prikupiti da bismo imali dobru analizu problema?


👉 Koja su ključna pitanja koja bismo trebali postaviti za valjanu analizu dionika?


👉 O kojoj vrsti pitanja treba raspravljati u okviru analize strategije – navedite barem tri pitanja.


👉 Koja se informacije navode u prvom stupcu Logičke matrice – opisu projekta?


👉 Što sve trebate uzeti u obzir prilikom detaljnog planiranja aktivnosti?